Hvornår har du sidst overvejet din tilgang til idrætsundervisning?

Skoleidrættens Udviklingscenter (SKUD) arbejdede i perioden 2005-2010 med diverse udviklingsprojektet i skoleidrætten. Udviklingsprojekterne var støttet af Kulturministeriet, Sønderjyllands Amt og Fyn Amt og var et samarbejde mellem det daværende CVU Sønderjylland i Haderslev (i dag professionshøjskolen UC Syddanmark) og Dansk Skoleidræt.

Mål, progression og evaluering

SKUDs udviklingsprojekter tog udgangspunkt i anbefalingerne i Evalueringsrapporten i Idræt udarbejdet af Evalueringsinstituttet (EVA) i 2004. Her var en af anbefalingerne, at idrætslærere bør styrke deres tænkning og praksis hvad angår sammenhænge mellem mål, progression og evaluering for at kvalificere idrætsundervisningen. Resultaterne fra udviklingsprojekterne, hvor idrætslærere fra 12 skoler i Danmark i skoleåret 2006-2007 arbejdede med mål, progression og evaluering og samtidig udviklede og afprøvede redskaber til evaluering i idræt, blev præsenteret i en rapport, hvor  idrætslærerne giver udtryk for, at idrætsundervisningen kvalificeres, når der arbejdes med konkrete, tydelige og specifikke mål, som både lærer og elever er bekendte med. Når målene er kendte, giver lærerne også udtryk for, at de bliver mere opmærksomme på elevernes læring. En anden erfaring var, at hvis elever skal opleve, at de udvikler deres idrætslige kompetencer, skal der afsættes tid til fordybelse.  I rapporten er også beskrevet konkrete erfaringer med udvikling og afprøvning af evalueringsredskaber i idrætsundervisningen.

Undervisningsdifferentiering og elevmedbestemmelse

For at øge motivationen og den aktive deltagelse og læring hos eleverne blev der endvidere i EVA-rapporten fra 2004 foreslået, at løsningen kunne være undervisningsdifferentiering og elevmedbestemmelse hos de ældste elever. Et er at forslå hvad der måske kan være løsningen på ”problemet”, noget andet er svaret på hvordan det kan udføres i praksis.

Umiddelbart virker det logisk, at man som idrætslærer bør arbejde med differentiering og medbestemmelse i idrætsundervisningen, når man tænker på, at skoleidræt er det fag, hvor der bliver større og større forskel i elevernes idrætslige og bevægelsesmæssige forudsætninger og kompetencer, jo ældre eleverne bliver. Der er ikke noget fag, hvor tiden til ”lektielæsning”, træning og øvning er mere differentieret end i idræt, selvom det er meget, meget få steder, at det er idrætslæreren, der giver lektierne for. For fakta er, at en stor del af eleverne er aktive i tiden udenfor skoleidrætten, og dermed kan der være mange timers kropstræning til forskel fra en elev til en anden elev allerede fra skolestart.

I begyndelsen af skoleåret 2007 gik elleve skoler i Danmark i gang med at afprøve modeller for undervisningsdifferentiering og elevmedbestemmelse i idrætsundervisningen. Du kan i rapporterne læse om erfaringerne med undervisningsdifferentiering og elevmedbestemmelse i idræt.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.