Nødvendighedens læring

I starten af 2021 mødte jeg Michael Lykke fra lektionen.dk til en snak om læring og undervisning i skole og idrætsmiljøer. Læs artiklen og få et par tips til læring.

Hvordan bliver vi bedre til at sætte de unge i situationer, hvor de bliver sultne efter at lære og udvikle sig?

 Af Michael Lykke, Lektionen.dk

Lektionen.dk har sat Lene Bjerning Terp i stævne, fordi hun er forfatter til kapitlet ”Sportspædagogik” i Team Danmarks guide om aldersrelateret træning – ’ATK 2.0 – Træning af børn og unge.’ Ifølge hende er det pædagogiske syn, som ligger til grund for talentudvikling inden for idrætten præget af begreber som konkurrence, præstation, spil, leg, glæde, kamp, sundhed, kropslig læring, frivillighed og med det olympiske kodeks: ”hurtigere, højere, stærkere”.

Det interessante ved talenttræning er, at det på den ene side ligger tæt op ad undervisning, fordi man begge steder arbejder med at udvikle unge menneskers personlighed, dannelse og faglige kompetencer. Men samtidig er talenttræning selvfølgelig meget forskellig fra undervisning, fordi det her helt kontant handler om at udvikle atleter, der kan vinde medaljer til Danmark inden for deres sportsgrene.

Både udviklingsperspektivet og præstationsperspektivet er trukket meget skarpt op inden for talentudviklingen i sportsmiljøerne.  Derfor syntes vi her på lektionen.dk, at det er interessant at få indblik i, hvordan man arbejder med forholdet mellem præstation og udvikling.

Læs hele artiklen her…

https://www.lektionen.dk/blog/8/3/2021/ndvendighedens-lring

Fire læringstips

  1. Afsæt tid til at følge op på jeres mål, så de unge får en oplevelse af, at de udvikler sig.
  2. Hold øje med de unges optagethed i undervisningen. Mange unge er meget optagede af, hvordan omgivelserne opfatter dem. Så ha’ et godt øje på dem, der er dybt optagede af det, de laver (det er ofte de mest “talentfulde”).
  3. Lær de unge ’at træne’. Det, at øve sig, er ofte en indadvendt proces, hvor de unge skal lære at gå i dybden på egen hånd.
  4. Lær de unge ’at konkurrere’. Det er vigtigt at træne de unge i at håndtere pres og modstand i de situationer, hvor de skal præstere.